Integritetspolicy

Denna webbplats ägs av Go Adventure i Uppsala AB (nedan kallad ”GA”) och byggd av Webbyrån Botås.K & Partners (nedan kallad ”Botås”), (parterna benämns gemensamt nedan ”vi” eller ”parterna”). GA är registrerat i Uppsala, Sverige, (556697-9984). Webbyrån Botås.K & Partners är registereade i Knivsta, Sverige, (040417-3999). GA och Botås inser vikten av att skydda integriteten för personlig och finansiell information.

Vi har infört strikta policyer och säkerhetsåtgärder för att skydda informationen du ger oss när du handlar på takvandring.se, behandlar och använder GA sådana inlämnade personuppgifter, för att kunna uppfylla vårt åtagande gentemot dig, i enlighet med denna integritetspolicy.

Denna integritetspolicy gäller all skyddad personlig information som samlas in, underhålls eller används av parterna.

Informationsinsamling

Parterna samlar in personuppgifter från besökare på webbplatsen som använder nätbutiken. Vi använder också ”cookies”, som beskrivs nedan. Parterna samlar inte in eller lagrar någon kreditkortsinformation från våra onlinekunder.

Laglig köpålder

Om du är under arton (18), kräver vi att du informerar och får dina föräldrar eller vårdnadshavares samtycke innan du köper något på takvandring.se.

Hur använder vi informationen som du lämnar?

Om du ger oss din personliga information kommer vi att använda denna information för att behandla alla beställningar du kan göra online. Annars kan vi komma att använda informationen du tillhandahåller oss endast för att granska vår prestanda och för att förbättra våra tjänster till dig, eller för att kommunicera med dig om din beställning om du har gjort en onlinebeställning.

Vi skickar dig meddelanden eller kommunikation via e-post endast om du ger oss din tillåtelse att göra det genom att antingen ange din e-postadress i våra onlinekanaler. Dessutom kan vi använda information om dina produktintressen och köp från oss och våra affiliates, för att hjälpa oss att förbättra vår webbplatsdesign och dina shoppingupplevelser online.

Vi kan kontakta dig, beroende på de val du har gjort, via e-post, post eller telefon, för att göra marknadsundersökningar och lära oss mer om hur vi kan förbättra vårt produkterbjudande. För att ge dig bättre service kan vi kombinera information du ger oss och information om ditt produktintresse och dina köp med information från tredje part, inklusive demografisk information och information som är allmänt tillgänglig.

Delar Go Adventure din information med andra?

GA säljer, hyr ut eller avslöjar inte vår klients namn, adresser, e-postadresser eller annan personlig information till någon. Vidare, för att underhålla vår webbplats, för att hantera vår databas, för att distribuera e-post och för att tillhandahålla kundkommunikation, kan GA kontrakterar med tredjeparter. Vid behov kan den personliga information som du lämnar till oss behandlas av dessa tredjeparter, enbart på GAs vägnar, men vi tillåter inte tredjeparterna att göra någon annan användning av din information.

Vi lämnar inte ut din information på annat sätt till någon annan, såvida vi inte är skyldiga att göra det enligt lag eller i samband med ett rättsligt anspråk eller förfarande. Om GA förvärvas av en annan enhet, slås samman eller konsolideras, kan information om GAs kunder göras tillgänglig för den nya enheten. Den nya enheten kommer dock att gå med på att skydda sekretessen för din personliga information i enlighet med denna integritetspolicy.

Integritetspolicy

Denna webbplats ägs av Go Adventure i Uppsala AB (nedan kallad ”GA”) och byggd av Webbyrån Botås.K & Partners (nedan kallad ”Botås”), (parterna benämns gemensamt nedan ”vi” eller ”parterna”). GA är registrerat i Uppsala, Sverige, (556697-9984). Webbyrån Botås.K & Partners är registereade i Knivsta, Sverige, (040417-3999). GA och Botås inser vikten av att skydda integriteten för personlig och finansiell information.

Vi har infört strikta policyer och säkerhetsåtgärder för att skydda informationen du ger oss när du handlar på takvandring.se, behandlar och använder GA sådana inlämnade personuppgifter, för att kunna uppfylla vårt åtagande gentemot dig, i enlighet med denna integritetspolicy.

Denna integritetspolicy gäller all skyddad personlig information som samlas in, underhålls eller används av parterna.

Informationsinsamling

Parterna samlar in personuppgifter från besökare på webbplatsen som använder nätbutiken. Vi använder också ”cookies”, som beskrivs nedan. Parterna samlar inte in eller lagrar någon kreditkortsinformation från våra onlinekunder.

Laglig köpålder

Om du är under arton (18), kräver vi att du informerar och får dina föräldrar eller vårdnadshavares samtycke innan du köper något på takvandring.se.

Hur använder vi informationen som du lämnar?

Om du ger oss din personliga information kommer vi att använda denna information för att behandla alla beställningar du kan göra online. Annars kan vi komma att använda informationen du tillhandahåller oss endast för att granska vår prestanda och för att förbättra våra tjänster till dig, eller för att kommunicera med dig om din beställning om du har gjort en onlinebeställning.

Vi skickar dig meddelanden eller kommunikation via e-post endast om du ger oss din tillåtelse att göra det genom att antingen ange din e-postadress i våra onlinekanaler. Dessutom kan vi använda information om dina produktintressen och köp från oss och våra affiliates, för att hjälpa oss att förbättra vår webbplatsdesign och dina shoppingupplevelser online.

Vi kan kontakta dig, beroende på de val du har gjort, via e-post, post eller telefon, för att göra marknadsundersökningar och lära oss mer om hur vi kan förbättra vårt produkterbjudande. För att ge dig bättre service kan vi kombinera information du ger oss och information om ditt produktintresse och dina köp med information från tredje part, inklusive demografisk information och information som är allmänt tillgänglig.

Delar Go Adventure din information med andra?

GA säljer, hyr ut eller avslöjar inte vår klients namn, adresser, e-postadresser eller annan personlig information till någon. Vidare, för att underhålla vår webbplats, för att hantera vår databas, för att distribuera e-post och för att tillhandahålla kundkommunikation, kan GA kontrakterar med tredjeparter. Vid behov kan den personliga information som du lämnar till oss behandlas av dessa tredjeparter, enbart på GAs vägnar, men vi tillåter inte tredjeparterna att göra någon annan användning av din information.

Vi lämnar inte ut din information på annat sätt till någon annan, såvida vi inte är skyldiga att göra det enligt lag eller i samband med ett rättsligt anspråk eller förfarande. Om GA förvärvas av en annan enhet, slås samman eller konsolideras, kan information om GAs kunder göras tillgänglig för den nya enheten. Den nya enheten kommer dock att gå med på att skydda sekretessen för din personliga information i enlighet med denna integritetspolicy.